ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบเงิน “สวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑”ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย  นายพนม  นอนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวนรมน มูลไธสง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ในนาม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบเงิน “สวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑”ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ คือ เด็กหญิงวรรณพร วงค์ชำนาญ ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มี นายนัธทวัฒน์ หาดี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ผู้นำชุมชน ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาร่วมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย