สพม.นครสวรรค์ ต้อนรับ บุคลากร สพม.พิจิตร การฝึกประสบการณ์ในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง

วัน จันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ต้อนรับบุคลากรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร การฝึกประสบการณ์ในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งโดยมีจำนวน 3 คน แบ่งเป็น กลุ่มกฎหมายและคดี จำนวน 2 คน และ หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 คน โดยได้รับการอนุเคราะการให้ประสบการณ์และความรู้ โดยผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ตลอดการฝึกประสบการณ์ระยะเวลา 3 วัน

กลุ่มกฎหมายและคดี

หน่วยตรวจสอบภายใน