สพม.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 62 คน โดยมี นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่