สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการและกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน และการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย หรือผู้แทน ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการและกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน และการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒