สพป.ตราด พบปะให้โอวาท และมอบข้อคิดในการปฏิบัติราชการ ให้กับข้าราชการครูผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบปะให้โอวาท และมอบข้อคิดในการปฏิบัติราชการ ให้กับข้าราชการครูผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ (กพ.7) จำนวนทั้งสิ้น 54 ราย ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด