สพป.ชลบุรี เขต 1 จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564  มีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 สังกัด สพฐ. ในจังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 73 ราย ดังนี้ สพป.ชลบุรี เขต 1 จำนวน 15 ราย  สพป.ชลบุรี เขต 1 จำนวน 26 ราย สพป.ชลบุรี เขต 3 จำนวน 17 ราย สพม.ชลบุรี ระยอง จำนวน 15 ราย มี ณ หอประชุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี