พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ของข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จังหวัดพัทลุง) โดยมี นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และนายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง