สพป.สกลนคร เขต 1 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

          วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 โดยมี นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 กล่าวรายงาน ผอ.สพป.สกลนคร เขต2 รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 และเขต 3 รอง ผอ.สพม.สกลนคร และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมในพิธีดังกล่าว

          พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ สพป.สกลนคร เขต 1 จัดขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวในราชกิจานุเบกษาไปแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

          ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 69 ราย และสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 19 ราย รวมทั้งสิ้น 88 ราย

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/hks64a67nqK53Zag8