สพป.ลำปาง เขต 2 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13/2565 ผ่านระบบ VDO Conference

วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 >>>นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหาร ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13/2565 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและนโยบายการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รับชม ณ ห้องประชุมแม่ต๋ำ สพป.ลำปาง เขต 2 ต่อจากนั้น นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธาน การประชุมทีมบริหาร สรุปประเด็นพุธเช้า ข่าว สพฐ. แจ้งข้อราชการ แนวทางการปฏิบัติงาน และหารือ ข้อราชการ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาการศึกษาของสพป.ลำปาง เขต 2