สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กล่าวรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกตัว ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอื่นและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น ร่วมจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 พร้อมเพรียงกันทั้งประเทศในรูปแบบจังหวัด โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สายที่ 1 ประจำปี 2564 จำนวน 95 ราย ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 28 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 20 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 19 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จำนวน 16 ราย และข้าราชการสังกัดกระทรวง มหาดไทย จำนวน 12 ราย