สพม.แพร่ จัดประชุมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 3 สพม.แพร่