สพม.ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตาม การดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมาย นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวนิธิรา สระโพธิ์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายกฤษฎา นิลน้ำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนโรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม จำนวน 4 ราย เพื่อนำนักเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาตามนโยบายพาน้องกลับมาเรียน โดยมี นายมะอับดุลรอพี วาแม ผู้อำนวยการโรงเรียวังกะพ้อพิทยาคม คณะครูที่รับผิดชอบโครงการฯ ให้อำนวยความสะดวก และร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนดังกล่าวฯ

ภาพ/ข่าว : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ