ผอ.สพป.นฐ. 1 พร้อมคณะ เข้าพบเลขาธิการ กพฐ.ปรึกษาข้อราชการการขับเคลื่อนนโยบายนครแห่งคุณภาพ การวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา และขอพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย 2565

ดร.กษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และตัวแทนผู้บริหาร สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าพบท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายนครแห่งคุณภาพ การวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา และขอพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย 2565 และโอกาสนี้ได้เข้าพบ ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. ขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา