สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามประกาศของ สทศ. ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามประกาศของ สทศ. ปีการศึกษา 2564 และจัดทำแนวทางการส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยนางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1