อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา)  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจฯ  ว.PA   ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ  “การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” (ว.PA)  ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ด้วยระบบออนไลน์  ผ่านโปรแกรม  ZOOM  ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์  โดยมีนายนิวัฒน์   แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ  มีนายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ   ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้   ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้และความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.PA   เสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล