ให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามกรอบภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน 6 ท่าน ประกอบด้วย นางขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1, นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1, ว่าที่ ร.อ. เดชฤทธิ์ วรรณทอง รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2, นายวีระพงศ์ คำกมล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1, นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รอง ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 และ นายอุทัย ปลีกล่ำ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

https://www.facebook.com/588904804513096/posts/7244929602243883/?d=n