สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  รอบแรก

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565

+++++วันที่ 24 เมษายน 2565 นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข ผอ.สพม.พงภกรน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  นักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 สนามสอบโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยได้พบปะพูดคุย กับคณะกรรมการคุมสอบ ก่อนดำเนินการสอบ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีน.ส.อรสา เสรีวงษ์ ผอ.รร. ดีบุกพังงาวิทยายนนายยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์ รองผอ.รร.ดีบุกพังงาวิทยายน ให้การต้อนรับ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19   เรวดี…ภาพ / ข่าว