ผู้บริหารและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมรับรางวัล REO 11 MOE AWARDS

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ โครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (REO 11 MOE AWARDS) โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน  นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 กล่าวรายงาน นายจำรัส นาแฉล้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมอึ้งกุ่ยเฮง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

          ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงนิทรรศการบริเวณอาคารโดมอเนกประสงค์ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคคลบาท ด้านการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในการศึกษาทุกช่วงวัย “พาน้องกลับมาเรียน” ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ และด้านอื่นๆ ในความรับผิดชอบ และมีกิจกรรมพบเพื่อนครู “ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษมสัญจร” โดย นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลิงก์ข่าวต้นฉบับ และภาพเพิ่มเติม http://www.sakonarea1.go.th/view.php?article_id=1942