โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา “รับมอบชุดตรวจโควิด – 19 จำนวน 30,000 ชุด”