สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 ผ่านจอภาพในระบบ Webex ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง โดย นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้