สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยมี นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางอนุชิตา ภาระเวช ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2