สพป.ชัยภูมิ เขต 1 “ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565  รอบแรก  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”

 วันที่ 24 เมษายน 2565  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ ส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานในการดำเนินการจัดสอบ “แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565” (ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   “โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สพฐ.”  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการฯและนักเรียน  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ