สพป.ปจ.2 ประชุมบอร์ดบริหาร

       วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอัมพล หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมบอร์ดบริหาร สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประกอบด้วยนายนพดล  ตลับแก้ว  นายจินดา วงศ์อำมาตย์  นายวิทยา  วังคะฮาต  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามภารกิจงานให้ขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อยณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2