สพม.สงขลา สตูล ร่วมตรวจ ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล มอบหมายให้นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล นางสาวใกล้รุ่ง สำเภาทอง ศึกษานิเทศก์ และนางสาวปุณญภาภัทร เกษตรสุนทร กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมตรวจ ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 โดยนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล และตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์