สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมกำหนดการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  นำคณะผู้บริหารการศึกษา ในสังกัดร่วมประชุมกำหนดการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิทยาลัยพิชญบัณฑิต ณ ห้องประชุมพระเสริม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เพื่อแสดงแนวคิดวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาของ ผู้บริหารการศึกษา แก่คณะ- อาจารย์นิเทศก์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด