สพป.สมุทรสาคร – รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ นายชาติชาย ขันทำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ดร.สมชาย นาคนัด รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เพื่อรับทราบข้อราชการ จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรมชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร