รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวล ๑ ปี (ครั้งที่ ๑ ระยะเวลา ๖ เดือน) โดยมี นายเต็ม เสืออ่วม ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๑ เป็นประธานนายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ กรรมการ นายธราธิป วงษ์แก้ว รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ พร้อมนี้ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้แทน ร่วมให้การต้อนรับ และขอขอบคุณผู้บริหารรวมถึง คณะครู นักเรียน ที่มาร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลงานของโรงเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน มา ณ โอกาสนี้้