สพม.ร้อยเอ็ด ดำเนินการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มนโยบายและแผน

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม และรองผู้อำนวยการกลุ่มที่รับผิดชอบ จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน แจ้งนโยบาย และข้อราชการสำคัญ ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ