สพม.พะเยาประชุมเตรียมงานพิธีเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๓๗

สพม.พะเยาประชุมเตรียมงานพิธีเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๓๗

ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๓๗ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค ๕ ครั้งที่ ๔ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา โดยทางจังหวัดพะเยามอบหมายให้ สพม.พะเยารับผิดชอบฝ่ายพิธีการและการแสดง ทางสพม.พะเยาได้เชิญผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อมกันนี้นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผู้อำนวยการ สพม.พะเยา,  นางสุทรา เชียงแสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางสาวกาญจนา ธรรมสอน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุม