ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับมอบภาพวาดฝีมือจากเด็กหญิงชนกานต์ เทียนปัญจะ

วันที่ ๒๗  เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับมอบของที่ระลึกภาพวาด ฝีมือของเด็กหญิงชนกานต์ เทียนปัญจะ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)  นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนางจุรี เผด็จศึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) พร้อมด้วย บิดา มาดา ของเด็กหญิงชนกานต์ เทียนปัจจะ ร่วมมอบในครั้งนี้  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒    

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์
Latest posts by ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ (see all)