ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา อ.วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 67 คน มีครู 4 คน ครูจ้างสอน 4 คน ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนและให้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายกอบต. นายกเทศบาลวัดโบสถ์ และอื่น ๆ เป็นอย่างดี มีผู้ใจบุญนำอาหารมาเลี้ยง เนื่องจากเป็นคล้ายวันเกิด มีการใช้โปรแกรม school lunch ในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน มีการให้จัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในการเลี้ยงไก่ และที่สำคัญคือโรงเรียนแห่งนี้ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าพูด แขกที่มาเยือนโรงเรียน
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้