สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน และร่วมนำเสนอโครงการ “สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ รวงพลังปลูกพืช ผัก รักษ์โลก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อย่างยั่งยืน” และจ.ส.อ.ประมวล วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย ร่วมนำเสนอหน่วยงานต้นแบบการพัฒนาพิษณุโลกเมืองสะอาด จากกิจกรรมโครงการจิตอาสา : “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

Alisa Pratumpo