มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน

มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

รูปแบบวิธีการจัดสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.