การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมกาที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รายละเอียดและแบบฟอร์มการรับสมัครดังไฟล์เอกสารแนบ