สพป.พัทลุง เขต 2 ดำเนินการจัดทำ ก.ค.ศ.16 ของครูผู้ช่วย (บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย)

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการจัดทำ ก.ค.ศ.16 ของครูผู้ช่วย (บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย) พร้อมด้วย นางสาวภิรญา นิยมเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางมุกดา อุทัยรังสี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 13 คน ร่วมจัดทำ ก.ค.ศ.16 ณ ห้องประชุมธารน้ำเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2