ประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ 21 Asia-pacific Traning Workshop on EIU

องค์กร APCEIU ( the Asia-Pacific Centre of Education for Internation Understanding )ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ 21 Asia-pacific Traning Workshop on EIU รายละเอียดดังไฟล์แนบนี้