สกสค.การประกาศขายทอดตลาดรถยนต์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ของ สกสค. จำนวน 22 คัน รายละเอียดดังไฟล์แนบนี้