ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและรายงานผลในระบบสารสนเทศประจำปี 2565

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมาย นายปรีชา จันทวี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและรายงานผลในระบบสารสนเทศประจำปี 2565 ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด Narcotics Information System for Province Agency (NISPA) และ ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา . Care And Trace Addiction in School System. (CATAS) มีข้าราชการาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4