สพป.พังงา จัดโครงการอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว๙/๒๕๖๔ (Performance Agreement : PA) โดยมีนายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นางวารุณี พ่านปาน ผอ.โรงเรียนบ้านบางหลาม นายบุญรัฐ หลักแหลม ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ และนางสาวมณีรัตน์ บุญเต็ม ผอ.โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงแรมเดอะ บริษา บีชรีสอร์ท เขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา