สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมรายงานผลการดำเนินงานกองทุนโอบอุ้มคุ้มครองเพื่อเด็กสระบุรี เขต ๒ แข็งแกร่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุม การรายงานผลการดำเนินงาน “กองทุนโอบอุ้มคุ้มครองเพื่อเด็กสระบุรี เขต ๒ แข็งแกร่ง” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล , นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี และนายไทยศักดิ์ วงศ์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี