นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากร ครั้งที่ 1/2565

เวลา 09.30 น. วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโรวงศ์-มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1