ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ปฐมนิเทศ นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชยญบัณฑิต เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา จำนวน 6 ราย ระหว่างวันที่ 2-17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด