สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมผู้รับผิดชอบ ARS สพท /มาตรฐานสำนักงาน/นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ ศธ ปี 2565

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมผู้รับผิดชอบ ARS สพท /มาตรฐานสำนักงาน /นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานฯ/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ โดยมีนางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นผู้นำเสนอการดำเนินการในแต่ละตัวขี้วัด เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2