สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเสียหายของโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัยธรรมชาติ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางเปรมฤดี เกลาพิมาย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเสียหายของโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัยธรรมชาติ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ และ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา เพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหาย และให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และเสนอของบประมาณ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป