สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 108 คน

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้รับการบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 108 คน บรรจุที่โรงเรียนในอำเภอจัตุรัส จำนวน 27 คน,อำเภอเนินสง่า 11 คน, อำเภอบำเหน็จณรงค์ 17 คน,อำเภอซับ ใหญ่ 5 คน,อำเภอหนองบัวระเหว 16 คน,และอำเภอเทพสถิต 32 คน โดยนายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ,นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แสดงความยินดีและปฐมนิเทศ โดยได้ให้แนวทางในการปฎิบัติงานราชการ ด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน ชี้แจงสิทธิประโยชน์ต่างๆ และจัดทำทะเบียนประวัติพร้อมส่งตัวไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนที่ได้รับ การบรรจุแต่งตั้ง โดยมีรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3