สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม “การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕”

ขับเคลื่อนการศึกษาไทย รับเปิดเทอม ๑/๒๕๖๕

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม “การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕”

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานฝันศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.มุกดาหาร นำคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุม “การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕” ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย

โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบาย และประเด็นเร่งด่วนของ การขับเคลื่อนการศึกษาไทย ประกอบด้วย
๑. การเตรียมความพร้อม “เปิดเทอม ๑/๒๕๖๕” อย่างปลอดภัย
๒. การค้นหาและติดตาม “น้องที่หลุดออกจากระบบ” ให้กลับมาเรียน
๓. สร้างการรับรู้ แก้ไขทันที “MOE Safety Center”
๔. เดินหน้า “โรงเรียนคุณภาพ” สร้างเครือข่าย ใช้ทรัพยากรร่วมกัน
๕. ควบคุมเงินกู้ก้อนใหม่ เหลือไม่ต่ำกว่า ๓๐% “แก้หนี้ครู” อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีข้อราชการชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้งานบริหารในสำนักงานเขตพื้นที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป

ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/KV8us8u2opMKf2Cv6