เชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด งานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค : การวิจัยทางการศึกษาใน 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร