สพป.นครพนม เขต ๑ มอบบ้านนักเรียน  “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ­๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานพิธีมอบบ้านนักเรียน  “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”  ราย  ดช.พุธสา  ชะวิชัย  รร.บ้านหนองสะโน  อ.ธาตุพนม พร้อมด้วย นายนรงณ์ เห็นหลอด รองผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ และผู้บริหารสถานศึกษา