ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพในสังกัด

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565   ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1  พร้อมด้วย นายเลอศักดิ์  รัชณาการ,  ดร.กันยมาส  ชูจีน  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเนินทอง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  พร้อมชมนิทรรศการห้องเรียนคุณภาพ ห้องเรียน SLC  สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สถานที่ก่อสร้างโรงฝึกงาน  ซึ่งในการนี้  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1 ประธานคณะทำงานติดตามฯ ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนสร้างความสำเร็จที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน ที่นำบุตรหลานเข้ามาเรียนมีความเชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ  โดยมี นายธรรมทัศน์  เริกประดิษฐ  ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านเนินทอง พร้อมด้วยคณะครูร่วมให้การต้อนรับ