สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า การนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ ๘

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายอภิชัย ธิณทัพ นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า การนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ ๘ และเขตตรวจราชการที่ ๑๕ เพื่อนำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบาย ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Zoom cloud Meetings ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒